Botanika

Asosiy sahifa
Botanika Umumiy biologiya

Palinologiya – o’simlik changini o’rganuvchi fan

Biologiyaning, xususan botanika fanining o’simlik changlari va sporalarini tadqiq etuvchi alohida bo’limi mavjud, bu palinologiyadir. Palinologiya mustaqil fan sifatida dunyoga kelganiga yetarli vaqt bo’lgan. Mikroskop kashf etilganidan so’ng XVII asrda

Botanika

Kalanxoe

Kalanxoe – toshyorardoshlar oilasiga mansub sukkulent o’simliklar turkumi bo’lib, ularning Madagaskar, tropik Afrika, Janubi-sharqiy Osiyo va tropik Janubiy Amerikada 125 turi tabiiy holda o’sadi. Aksariyat turlari xona o’simligi sifatida o’stiriladi.

Botanika

Hosil qiluvchi to’qima – meristema

Meristema bu o’simlikning butun umri davomida o’zining faol ko’payish xususiyati va fiziologik faolligi saqlab qoluvchi, o’simlik umumiy massasining doimiy ortib borishiga sabab bo’luvchi, shu bilan birga boshqa muhim to’qimalarni hosil

Botanika

Aniqlagich bilan ishlash metodikasi

Biror noma’lum hayvon yoki o’simlik turini aniqlash uchun avvalo shu sohaga oid bog’lang’ich bilimlar zarur bo’ladi. Masalan, o’simliklarni aniqlash uchun siz gulo’rin, gulqo’rg’on, changchi, urug’chi, gulo’rin, murakkab barg, ostgulkosachabarg, gipantiy,

Botanika

Botanika darslarida ishlatiladigan gerbariylarning ahamiyati va ularning tayyorlanishi

 Ko’rgazmalilik asosida tashkil etiladigan botanika darslari o’quvchilar tomonidan yaxshi o’zlashtirilishi, bilim, ko’nikma va malakaning yuqori samaradorlik asosida hosil bo’lishi bilan ajralib turadi. Mamlakatimiz hududida tuban va yuksak o’simliklarning 11 000 turi

Botanika

Yasmiqchalar

Yasmiqchalar – yosh poyalarda ikkilamchi qoplovchi to’qima peridermada joylashgan, turli xildagi shakl va ko’rinishda bo’lgan gaz almashnuviga xizmat qiladigan yordamchi organ hisoblanadi. Ularni daraxt va butalarning yosh poyalarida osongina payqash

Botanika

Viktoriya regiya

O’simliklar orasida o’zining takrorlanmas xususiyatlari bilan odamni hayratda qoldiragan turlar nihoyatda bisyor. Ana shunday turlardan biri bu Amazonka viktoriyasidir (yoki viktoriya regiya) (Victoria amazonica). Nilufarguldoshlar oilasiga mansub ushbu o’simlik o’zining

Botanika

Raffleziya arnoldi

Raffleziya arnoldi – ikki urug’pallalilar sinfi, raffleziyadoshlar oilasi, raffleziya turkumiga mansub yagona o’simlik. Parazit o’simlik sifatida o’sadi. U Indoneziyaning uchta milliy gulidan biri hisoblanadi. Ushbu o’simlikning tarqalish areali juda ham

Botanika

Elaksimon naylar va yo‘ldosh hujayralar

Elaksimon naylar – yuksak o’simliklar poyasining floema qavatida uchraydigan o’tkazuvchi to’qima elementi. Ularning asosiy vazifasi organik moddalar – shakar va assimilyatsiya mahsulotlarini tashishdan iborat. Ushbu naylar 1837 yilda nemis biolog