1. O’zbekiston Respublikasi Qizil kitobi – O’simliklar. I tom. (Chinor ENK nashriyoti talabi bilan olib tashlandi)
2. O’zbekiston Respublikasi Qizil kitobi – Hayvonlar. II tom. (Chinor ENK nashriyoti talabi bilan olib tashlandi)
3. Алявдина К.П. Определитель растений. pdf
4. Haqberdiyev P.S. Baliqlarning yuqumli va yuqumsiz kasalliklari. pdf
5. G’ofurov A., Fayzullayev S., Saidov J. Genetika. pdf
6. Eshimov D., Ro’ziqulov R. Hayvonlar fiziologiyasi va patofiziologiyasi. pdf
7. Malte Ch. Ebach. Origins of Biogeography. The role of biological classification in early plant and animal geography. pdf
8. Matchonov B. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. pdf
9. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. Общая цитология. pdf
10. Sagdiyev M., Alimova R. O’simliklar fiziologiyasi. pdf