Tirik organizmlarning molekulyar ko’rsatkichlaridan foydalangan holda ularni filogenetik daraxtdagi o’rnini hisoblashning juda ko’plab turlari (UPGMA, WPGMA, Neighbor-joining, Maximum-likelihood, Bayesian inference

Tashqi ko’rinishi qadimiy dengiz gullarini yodga soluvchi korall poliplariga mansub Isarachnanthus nocturnes hozirgi vaqtgacha hayvonlar ichida ma’lum bo’lgan eng yirik

Xondamir RustamovFarg’ona davlat universitetiBiologiya o’qitish metodikasi 1-bosqich talabasi Kasalliklarni genetik darajada davolash zamonida, hozirgi tibbiyot uchun butun tirik olamning universal

Avvalgi maqolamizda aytib o’tganimizdek barcha bioinformatik dasturlar biologiya sohasidagi ma’lumotlar ko’lami bilan ishlashni osonlashtirish uchun xizmat qiladi. Bugun ana shunday

Bioinformatika hozirgi kunda rivojlangan davlatlar ilmiy jamoatchiligi orasida tez-tez quloqqa chalinib turadigan atamalardan biriga aylanib bo’ldi. Vaholanki bir necha o’n

Lizosoma – hujayraning dastlabki moddalar almashinuv jarayoni kechadigan qismi bo’lib, uni 1955-yilda Kristian de Dyuv kashf etgan. U barcha eukariot

Hujayraning asosiy organoidlaridan biri bo’lgan yadro sitoplazmadan ikki qavatli yadro membranasi bilan ajralib turadi. Karioplazma yoki nukleoplazma (yadro suyuqligi) tarkibiga

Avvalgi maqolalarimizda ayni vaqtda yer yuzidagi tirik organizmlar soni 8 mln turdan ortiq ekanligi, hozirgi vaqtda esa ularning atigi 2-2,5

Belgiyalik sitolog va biokimyogar Kristian de Dyuv  hujayradagi ayrim moddalarning fermentativ faolligini uzoq yillar o’rgangach, ilmiy tadqiqotlari natijasida 1955 yilda

Bu savolga qisqagina qilib mitoxondriya soni hujayralarning shakli, hajmi, vazifasi va qayerda joylashganligiga bog’liq deb javob bersa bo’ladi. AQSH ning