Tag "agglutinin"

Asosiy sahifa
Fiziologiya

Agglutinin

Qon hujayralari, bakteriyalar va boshqa bir qancha antigen zarralar bilan agglutinatsiya hodisasini sodir qiluvchi antitanaga agglutinin deb ataladi. U qon plazmasi tarkibida bo’ladi. Uning qon plazmasi tarkibida uchrashiga ko’ra qon