Tag "akson"

Asosiy sahifa
Anatomiya

Nerv hujayrasi – neyron

Odam organizmining nerv sistemasi kuchli differensiyalashgan neyronlar va ularga tayanch bo’luvchi, himoya qiluvchi va oziqlanishini ta’minlovchi neyrogliyalardan tashkil topgan. Har bir neyron juda ko’p boshqa neyronlar bilan sinapslar hosil qilib