Tag "aniqlagich"

Asosiy sahifa
Botanika

Aniqlagich bilan ishlash metodikasi

Biror noma’lum hayvon yoki o’simlik turini aniqlash uchun avvalo shu sohaga oid bog’lang’ich bilimlar zarur bo’ladi. Masalan, o’simliklarni aniqlash uchun siz gulo’rin, gulqo’rg’on, changchi, urug’chi, gulo’rin, murakkab barg, ostgulkosachabarg, gipantiy,