Tag "Bergman qoidasi"

Asosiy sahifa
Umumiy biologiya

Bergman qoidasi

Biologik qoidalar yoki biologik qonuniyatlar bu umumlashgan qonuniyat, tamoyil yohud qoidalar bo’lib, ular tirik organizmlarda kuzatiladigan turli qonuniyatlarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Biologik qoidalar asosan o’simlik va hayvonlar turlarining ekologik