Tag "ekologik tokcha"

Asosiy sahifa
Umumiy biologiya

Ekologik tokchalar

Ekologik tokcha – bu turning biotsenozda egallagan o’rni bo’lib, biotsenozdagi o’zaro aloqalarni va tashqi muhit omillariga bo’lgan talabni o’z ichiga oladi. Ushbu termin ikki olim tomonidan fanga kiritilgan. 1917 yilda