Tag "hujayra"

Asosiy sahifa
Molekulyar biologiya

O’simlik hujayrasida lizosoma bormi?

Belgiyalik sitolog va biokimyogar Kristian de Dyuv  hujayradagi ayrim moddalarning fermentativ faolligini uzoq yillar o’rgangach, ilmiy tadqiqotlari natijasida 1955 yilda hujayrada lizosoma mavjudligini kashf etdi. U 1971 yilda “hujayraning strukturaviy

Molekulyar biologiya

Hujayralarda mitoxondriyalarning soni qancha?

Bu savolga qisqagina qilib mitoxondriya soni hujayralarning shakli, hajmi, vazifasi va qayerda joylashganligiga bog’liq deb javob bersa bo’ladi. AQSH ning Indiana universiteti professori Logan W. Cole 2016 yilda chop etgan “The