Tag "lizosoma"

Asosiy sahifa
Molekulyar biologiya

Lizosoma va uning turlari

Lizosoma – hujayraning dastlabki moddalar almashinuv jarayoni kechadigan qismi bo’lib, uni 1955-yilda Kristian de Dyuv kashf etgan. U barcha eukariot hujayralarda (eritrositlar bundan mustasno) uchraydi, prokariotlar hujayrasida lizosoma mavjud emas.Lizosoma

Molekulyar biologiya

O’simlik hujayrasida lizosoma bormi?

Belgiyalik sitolog va biokimyogar Kristian de Dyuv  hujayradagi ayrim moddalarning fermentativ faolligini uzoq yillar o’rgangach, ilmiy tadqiqotlari natijasida 1955 yilda hujayrada lizosoma mavjudligini kashf etdi. U 1971 yilda “hujayraning strukturaviy