Tag "MEGA"

Asosiy sahifa
Molekulyar biologiya Umumiy biologiya

Bioinformatika qanday fan?

Bioinformatika hozirgi kunda rivojlangan davlatlar ilmiy jamoatchiligi orasida tez-tez quloqqa chalinib turadigan atamalardan biriga aylanib bo’ldi. Vaholanki bir necha o’n yillar avval biologiya va informatikani bir-biridan alohida fan sifatida tushunar