Tag "mitoz"

Asosiy sahifa
Umumiy biologiya

Hujayra bo’linishining chegarasi

Tirik organizmlarning deyarli barchasi hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar esa bo’linish yo’li bilan ko’payadi. Bo’linishning asosan ikki: mitoz va meyoz turlari mavjud. Eukariot organizmlarning somatik hujayralari deyarli faqatgina mitoz usulida, jinsiy