Tag "Seversov"

Asosiy sahifa
Umumiy biologiya

Aromorfoz, idioadaptatsiya, umumiy degeneratsiya: zamonaviy ilm-fan nima deydi?

Hayvonlarning evolutsion morfologiyasi to’g’risidagi nazariya asoschisi rus biologi Aleksey Nikolayevich Seversov (1866-1936) evolutsiya jarayoning to’rt yo’nalishi haqidagi nazariyani ishlab chiqqan edi. Bular: aromorfoz, idioadaptatsiya, senogenez va umumiy degeneratsiya. Evolutsiyaning morfologik