Tag "Suv"

Asosiy sahifa
Fiziologiya

Organizmda suyuqliklarning taqsimlanishi

Organizmdagi suyuqliklarning normal holatda saqlash uchun odam tashqi muhitdan suyuqliklarni qabul qilib va chiqarib turadi. Suyuqliklar miqdorini nisbiy gomeostaz holatda saqlash muhimdir. Odam organizmi suvni ikki manbadan oladi: 1) suv