Tag "xromosoma kasalliklari"

Asosiy sahifa
Genetika

Xromosoma kasalliklari

​​ Darsliklarimizda xromosoma kasalliklariga asosan Daun, Klaynfelter va Shershevskiy-Terner sindromlarini misol qilib keltirgani uchun ko’pchilik bundan boshqa xromosoma kasalliklari haqida ma’lumotga ega emas ekan. Buni shaxsiy shu haqidagi ko’plab savollardan