Tag "yadro teshiklari"

Asosiy sahifa
Molekulyar biologiya

Yadro teshiklari (poralari)

Hujayraning asosiy organoidlaridan biri bo’lgan yadro sitoplazmadan ikki qavatli yadro membranasi bilan ajralib turadi. Karioplazma yoki nukleoplazma (yadro suyuqligi) tarkibiga ko’ra sitoplazmaga yaqin tursa ham, undan yopishqoqligi yuqoriligi bilan farqlanadi.