Tag "yasmiqchalar"

Asosiy sahifa
Botanika

Yasmiqchalar

Yasmiqchalar – yosh poyalarda ikkilamchi qoplovchi to’qima peridermada joylashgan, turli xildagi shakl va ko’rinishda bo’lgan gaz almashnuviga xizmat qiladigan yordamchi organ hisoblanadi. Ularni daraxt va butalarning yosh poyalarida osongina payqash