Sharq bo’g’ma iloni – Eryx tataricus (Liechtenstein, 1823) sudralib yuruvchilar sinfi, tangachalilar turkumi, ilonlar kenja turkumi soxta oyoqlilar oilasi bo’g’ma