Umumiy biologiya

Davomini o'qish

Kemiruvchilarda Bryus effekti degan holat mavjud bo’lib, bunda homilador urg’ochi hayvon embrionlarning biologik otasi bo’lmagan begona erkak kemiruvchining hidini sezishi

Zoologiya

Davomini o'qish

Kemiruvchilarda Bryus effekti degan holat mavjud bo’lib, bunda homilador urg’ochi hayvon embrionlarning biologik otasi bo’lmagan begona erkak kemiruvchining hidini sezishi

Botanika

Davomini o'qish

O’simliklarda hujayra devori mavjudligi sabab ulardagi sitokinez jarayoni hayvon hujayrasidagi sitokinez jarayonidan farq qiladi. Hayvon hujayrasida o’rtasida qisqaruvchi halqa shakllanar

Anatomiya

Davomini o'qish

Elektron texnologiyalar va ilovalarning rivojlanishi tibbiyotni oʻrganish va soʻnggi yangiliklardan xabardor boʻlish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratyapti. Tibbiy hujjatlarni elektronlashtirish tibbiyot

Genetika

Davomini o'qish

O’ta dominantlik bu geterozigota avlod fenotipik belgilarining gomozigota ota-ona fenotipik belgilari chegarasidan tashqarida bo’lishini yuzaga keltiruvchi genetik holatdir. Sodda qilib

Molekulyar biologiya

Davomini o'qish

Tirik organizmlarning molekulyar ko’rsatkichlaridan foydalangan holda ularni filogenetik daraxtdagi o’rnini hisoblashning juda ko’plab turlari (UPGMA, WPGMA, Neighbor-joining, Maximum-likelihood, Bayesian inference

O'zbekiston faunasi

Davomini o'qish

Sharq bo’g’ma iloni – Eryx tataricus (Liechtenstein, 1823) sudralib yuruvchilar sinfi, tangachalilar turkumi, ilonlar kenja turkumi soxta oyoqlilar oilasi bo’g’ma

O'zbekiston florasi

Davomini o'qish

Ko’pgina o’zbek tilidagi saytlarda rastoropsha deb nomlanayotgan o’simlikning o’zbekcha nomi olabo’ta bo’lib, u murakkabguldoshlar oilasining shu nomli turkumiga kiradi. Olabuta