Archive

Asosiy sahifa
Botanika Umumiy biologiya

Palinologiya – o’simlik changini o’rganuvchi fan

Biologiyaning, xususan botanika fanining o’simlik changlari va sporalarini tadqiq etuvchi alohida bo’limi mavjud, bu palinologiyadir. Palinologiya mustaqil fan sifatida dunyoga kelganiga yetarli vaqt bo’lgan. Mikroskop kashf etilganidan so’ng XVII asrda

Zoologiya

Barg o’rovchi qo’ng’izlar

Ham soni, ham turli-tumanligi bo’yicha hasharotlarga yetadigani topilmasa kerak. Yer yuzidagi jamiki hayvonlarning deyarli yarmiga yaqinini hasharotlar tashkil etadi. Hatto aytim mualliflarning ta’kidlashlaricha hozirgacha bizga ma’lum hasharotlar aslida hasharotlarning atigi

Zoologiya

Kamonchi baliq

Yer yuzida 2 mln dan ortiq hayvon turi mavjud bo’lsa, deyarli har birining o’z ov qilish uslubi, texnikasi mavjud. Ular bunga tarixan moslashgan bo’lib, bu ularning kundalik hayot tarziga aylanib

Umumiy biologiya

Diasporologiya haqida bir shingil

Diasporalarning tarqalish qonuniyatlarini o’rganuvchi botanikaning bo’limi diasporologiya yoki karpoekologiya deb nomlanadi. Diaspora bu o’simlikning morfologik tarkibiy qismlaridan biri bo’lib, u ona o’simlikdan tabiiy holda ajralib chiqadi va o’simliklarning tarqalishiga yordam

Umumiy biologiya

Hujayra bo’linishining chegarasi

Tirik organizmlarning deyarli barchasi hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar esa bo’linish yo’li bilan ko’payadi. Bo’linishning asosan ikki: mitoz va meyoz turlari mavjud. Eukariot organizmlarning somatik hujayralari deyarli faqatgina mitoz usulida, jinsiy

Botanika

Kalanxoe

Kalanxoe – toshyorardoshlar oilasiga mansub sukkulent o’simliklar turkumi bo’lib, ularning Madagaskar, tropik Afrika, Janubi-sharqiy Osiyo va tropik Janubiy Amerikada 125 turi tabiiy holda o’sadi. Aksariyat turlari xona o’simligi sifatida o’stiriladi.

Botanika

Hosil qiluvchi to’qima – meristema

Meristema bu o’simlikning butun umri davomida o’zining faol ko’payish xususiyati va fiziologik faolligi saqlab qoluvchi, o’simlik umumiy massasining doimiy ortib borishiga sabab bo’luvchi, shu bilan birga boshqa muhim to’qimalarni hosil

Zoologiya

Yirtqich baliq – piranya

Xaratsisimon (Characiformes) baliqlar turkumiga oid piranya oilasiga dunyo bo’yicha 97 tur baliq kirib, ularning deyarli barchasi Janubiy Amerika qit’asida tarqalgan. Ayrim turlari akvariumlarda boqiladi. Boshqa baliq oilalaridan o’zlarining o’tkir jag’lari

Botanika

Aniqlagich bilan ishlash metodikasi

Biror noma’lum hayvon yoki o’simlik turini aniqlash uchun avvalo shu sohaga oid bog’lang’ich bilimlar zarur bo’ladi. Masalan, o’simliklarni aniqlash uchun siz gulo’rin, gulqo’rg’on, changchi, urug’chi, gulo’rin, murakkab barg, ostgulkosachabarg, gipantiy,

Molekulyar biologiya

Lizosoma va uning turlari

Lizosoma – hujayraning dastlabki moddalar almashinuv jarayoni kechadigan qismi bo’lib, uni 1955-yilda Kristian de Dyuv kashf etgan. U barcha eukariot hujayralarda (eritrositlar bundan mustasno) uchraydi, prokariotlar hujayrasida lizosoma mavjud emas.Lizosoma