Tag "ektomikoriza"

Asosiy sahifa
Umumiy biologiya

Ektotrof mikoriza

Ektotrof mikoriza (ko’p adabiyotlarda ektomikoriza ham deyiladi) bu yuksak o’simliklarning ildiz hujayralari va zamburug’ gifalarining o’zaro simbiotik munosabatda bo’lishlaridir. Ektomikoriza hosil qilishda asosan bazidiomitsetlar, askomitsetlar, kamdan-kam hollarda esa zigomitsetlar bo’limi