Tag "minoga"

Asosiy sahifa
Zoologiya

To’garak og’izlilar katta sinfi

Ilgari to’garak og’izlilar sinfiga mansub bo’lgan minoga va miksinalar turkumi, ayni vaqtda alohida sinf hisoblanadi va ushbu ikki sinf to’garak og’izlilar katta sinfiga birlashadi. Minogalar sinfiga ayni vaqtda 18 tur