Tag "mitoxondriya"

Asosiy sahifa
Molekulyar biologiya

Hujayralarda mitoxondriyalarning soni qancha?

Bu savolga qisqagina qilib mitoxondriya soni hujayralarning shakli, hajmi, vazifasi va qayerda joylashganligiga bog’liq deb javob bersa bo’ladi. AQSH ning Indiana universiteti professori Logan W. Cole 2016 yilda chop etgan “The